Jag ger mig gärna ut på gatorna och fotograferar allt som jag tycker för stunden är värt att fotografera. Det kan jag ibland tycka att den bilden som jag tog inte alltid blev den bild som var tänkt. Det kan också handla om sinnestillstånd att just då var det något som berörde mig. När jag sedan laddar upp bilden kanske jag inte alls har den känslan. Men vid själva fotograferingstillfället så var det det. Så om det finns bilder här som du upplever lite konstiga så är det just en sådan ögonblicksbild. Jag tycker att man ska fotografera det man känner för och fram för allt inte bara gå därifrån om du haft en känsla.

I give my love to the streets to photograph everything I do for the moment is worth photographing . I can sometimes find that the picture I took was not always the picture was meant to be. It can also be about the state of mind just then there was something that touched me. When I upload the picture the feeling just not there anymore . But at the time of shooting , it was there . So if there are images here that you feel a bit strange , it’s just such a snapshot. I think you should photograph what you feel like and above all not just walk away if you had a feeling.